Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Piippo
Huvudförhandlingen är avslutad för i dag och hovrätten fortsätter med rättegången på onsdag.

SPT avslutar nu sin direktrapportering från Åbo hovrätt.
|
Mikael Piippo
Koivistoinen presenterar flera dokument som stöder NMR:s påstående att organisationens verksamhet är mångsidig. Han visar upp artiklar från NMR:s webbplats som bland annat handlar om situationer där NMR delat ut mat åt fattiga och plockat upp skräp från Tammerfors gator.

Fredman konstaterar att NMR:s verksamhet visserligen omfattar olika typer av aktiviteter men att det finns en tydlig främlingsfientlig tendens i rörelsens agerande.
|
Mikael Piippo
Hovrätten har avslutat sin lunchpaus och huvudförhandlingen fortsätter. Nu är det NMR:s tur att presentera sin skriftliga bevisföring.

NMR:s jurist Koivistoinen presenterar några utdrag från NMR:s anvisningar till sina medlemmar för att bevisa att organisationen inte uppmuntrar till våld. I utdragen står det att NMR:s medlemmar endast ska använda våld i självförsvar.

Polisstyrelsens jurist Fredman kontrar med att säga att formuleringarna antagligen skrivits uttryckligen med tanke på situationer där NMR anklagas för att uppmuntra till våld.
|
Mikael Piippo
Hovrätten tar nu lunchpaus. Rättegången fortsätter klockan 13.35.
|
Mikael Piippo
Polisstyrelsens jurist Fredman citerar länge en bok av Esa Henrik Holappa, en av grundarna till NMR:s finländska falang, för att beskriva NMR:s verksamhet och bevisa att föreningen Pohjoinen perinne grundats för att samla in pengar till NMR. Holappa är inte längre medlem i NMR och han har skrivit boken efter sitt avhopp från organisationen.

NMR:s och Pohjoinen perinnes jurist Koivistoinen påpekar att Holappas bok är ett skönlitterärt verk och att författaren inte har någon skyldighet att hålla sig till sanningen.
|
Mikael Piippo
Hovrätten går nu igenom utdrag från NMR:s webbplats och parterna ger sina synpunkter på formuleringarna i dem. Utdragen gäller bland annat invandring, arbetsmarknadslagstiftning och NMR:s ambitioner att ersätta Finlands etablerade partier och politiker med beslutsfattare som har en nationalsocialistisk agenda.
|
Mikael Piippo
Hovrätten har gått igenom två expertutlåtanden som Polisstyrelsen presenterat. Enligt ett utlåtande från Skyddspolisens (Skypo) specialforskare Tommi Partanen hade NMR:s finländska falang för cirka tio år sedan 20-30 medlemmar och för några år sedan 70-80 medlemmar. Största delen av medlemmarna är enligt Partanens utlåtande män i åldern 20-30 år, medan 15 procent av medlemmarna är kvinnor.

Hovrätten kommer att höra Partanen på onsdag.
|
Mikael Piippo
Rätten tar nu en paus på 15 minuter och går därefter över till en genomgång av skriftliga bevis.
|
Mikael Piippo
Polisstyrelsens jurist Markku Fredman upprepar i sin utläggning bakgrunden till att Polisstyrelsen kräver att rätten förbjuder NMR.

Fredman nämner bland annat den grova misshandeln på Stationsplatsen i Helsingfors år 2016, då NMR-medlemmen Jesse Torniainen sparkade en man i bröstet. Misshandelns offer dog senare och Helsingfors hovrätt dömde tidigare i år Torniainen till fängelse i två år och tre månader. NMR har belönat Torniainen för att han enligt organisationen uppvisat mod och lojalitet.

Fredman säger också att NMR odlar antisemitism "på daglig basis" och att organisationen förnekar holocausten.
|
Mikael Piippo
Koivistoinen hänvisar till tidigare beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), där domstolen inte ansett att det funnits grund att förbjuda föreningar i bland annat Rumänien, Grekland och Turkiet.

Enligt Koivistoinen har Europadomstolen varit anmärkningsvärt återhållsam med att förbjuda föreningar och betonat att kriterierna för sådana förbud är väldigt stränga.
|