Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Catariina Salo

Samlingspartiets Heikki Vestman säger att bensinprisernas höjning och de kommande trängselavgifterna kommer att höja pendlarnas månadsutgifter med många tior.


Statsminister Rinne (SDP) svarar på talturen med att säga att det är kommunerna som kommer att bestämma om eventuella trängselavgifter. Därtill konstaterar Rinne att bensinpriserna kommer endast att indexhöjas.


Rinne får medhåll av Anders Aldercreutz (SFP).

|
Catariina Salo
Den tidvis hetsiga debatten i plenisalen har nu lugnat sig. 
|
Catariina Salo

Sannfinländarnas ledamot Jenna Simula säger att den subjektiva rätten till dagvård är ett otroligt slöseri med pengar.


- Varför ska ett barn ha rätt till dagvård om den ena föräldern är hemma? Det förbättrar inte småbarnspedagogikens kvalitet.

|
Catariina Salo

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger att den nya regeringen gör stora satsningar från småbarnspedagogiken upp till högskolorna. Hon säger att den subjektiva rätten till dagvård är otroligt viktig.


- Samtidigt som läroplikten förlängs, så förlängs också den avgiftsfria utbildningen. 


Andersson säger att den förlänga läroplikten är viktig ur jämlikhetssynvinkel eftersom även läromaterialet blir avgiftsfritt. Hur det i praktiken ska lösas vet man inte ännu, men man kommer att ta hjälp av olika utbildningsorganisationer för att hitta ett sätt som passar skolornas vardag.

|
Catariina Salo

Samlingspartiets Ilkka Kanerva vänder sig till riksdagens talman när han säger att den diskussionskultur vi ser i plenisalen i dag inte är uppbyggande och efterlyser nya sätt att föra debatt.

Han får medhåll från både regeringspartier och oppositionen.

|
Catariina Salo

Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (C) säger att hon funderat kring tre viktiga mål när det kommer till utbildningen, som är ett mål i att få en större sysselsättningsgrad. För det första är det viktigt att universiteten och högskolorna är tillgängliga för alla. För det andra ska man ge universiteten och högskolorna arbetsro. För det tredje ska högskoleutbildades mängd höjas från 41 procent till 50 procent av finländarna.


- Det är också viktigt att fortsätta jobba mot ungas marginalisering. Det gör vi bland annat genom Navigator-verksamhet.

|
Catariina Salo

Vänsterförbundets Jari Myllykoski tittar mot plenisalens högra sida när han frågar om vi kan vara säkra på att det nya regeringsprogrammet inte kommer att fylla Senatstorget och järnvägstorget med löntagare. Han syftar på förra regeringens nedskärningar som orsakade flera demonstrationer på olika torg i Helsingfors.

|
Catariina Salo

Socialdemokraternas Kim Berg lyfter upp frågan om skolsvenskan.


- Jag förstår inte hur det är så otroligt svårt för oss i Finland att lära oss två nationalspråk. I Schweiz lär man sig fyra nationalspråk.


Berg säger också att många vuxna ångrar att de inte lärt sig flera språk som yngre.


- Hur vi vuxna ställer oss till språkinlärning, det inverkar på hur våra barn ställer sig till det.

|
Catariina Salo

Kristdemokraternas Päivä Räsänen säger att hon inte förstår familjeledighetsreformen.


- Vad är det för valfrihet om staten säger vem och hur länge den ska vara ledig?

|