Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Erik Sandström
Med det avslutar grundlagsutskottet presskonferensen och SPT avslutar sin liverapportering.
|
Erik Sandström
Kommer nu vårdpersonal att jobba övertid, de får inga semestrar och kan inte säga upp sig?
– Nu talar vi om befogenheter för att handskas med en kris. Om det blir kris så har myndigheterna möjlighet att använda sig av de här kraftiga åtgärderna. Nu är situationen inte sådan, men det finns risk att det kan leda till en sådan, säger Häkkänen.
|
Erik Sandström
Förordningen om beredskapslagen handlar nu om sju punkter, säger Häkkänen. Största delen av åtgärderna har gjorts med stöd av helt vanliga lagarna. Här är en sammanfattning över statsrådets förordning om beredskapslagen:

Enligt statsrådets förordning ska man använda följande paragrafer i beredskapslagen:
1) Paragraf 86, för att kunna styra social- och hälsovården i hela landet.
2) Paragraf 88, som tillåter vårdinstanserna att inte följa lagarna om hur snabbt man ska garanteras icke-brådskande vård. Man ska också kunna avvika från bestämmelserna om servicebehovet när det gäller socialvård och dagvård.
3) Paragraf 93, myndigheterna kan avvika från bestämmelserna om övertid och semestrar inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralerna och polisväsendet.
4) Paragraf 94, det ska bli möjligt att förlänga uppsägningstiden för arbetstagare inom hälsovården.
5) Paragraf 95, finländare kan förpliktas att jobba inom vården.
6) Paragraf 109, utbildningsanordnare kan avvika från lagen och avbryta eller begränsa utbildning.
Tanken är att förordningen ska träda i kraft på onsdag 18.3, efter att riksdagen godkänt den, och vara till 13.4.2020.
Statsrådet har också beslutat om en annan förordning som brådskande. Det betyder att den redan har trätt i kraft. Riksdagen måste ändå godkänna även den inom en vecka och annars förfaller den.
Paragraf 87 i beredskapslagen, förordningen ger myndigheterna möjlighet att begränsa försäljningen av bland annat medicin.
|
Erik Sandström
Har alltså alla beslut om att stänga skolor och stänga gränser hittills gjorts på grund av vanliga lagar, förutom begränsningen för att exportera mediciner?
– Jo så är det, säger Ojala-Niemelä.
|
Erik Sandström
Kommer den vanliga medborgarna att notera någonting direkt?
– Bland annat kommer myndigheterna att kunna skjuta upp vård, till exempel en höftoperation, säger Häkkänen.
|
Erik Sandström
Kan man nu stoppa läkemedelsförsäljning utomlands?
– Det handlar uttryckligen om det att nu är det stor efterfrågan på läkemedel, så man försöker förhindra att mediciner köps upp och säljs utomlands, och också ta tag i människors hamstrande, säger Ojala-Niemelä.
|
Erik Sandström
Var beredskapslagen nödvändig, om man kunde ha gjort nästan allting med vanliga lagar?
– Största delen av åtgärderna just nu kan göras med vanliga lagar. Men beredskapslagen kan ge mer befogenhter vid behov, säger Häkkänen.
|
Erik Sandström
Regeringen har motiverat användningen av förordningen med både pandemi och ekonomi, det vill säga störningar mot försörjningen. Det har kritiserats att den ekonomiska aspekten var för tidig just nu.
– Vi har inte funderat desto noggrannare på den punkten, säger Ojala-Niemelä.
|
Erik Sandström
Förordningen om beredskapslagen gäller främst vårdpersonal. Men det finns också undantagsregler om kommunernas verksamhet, skolor, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och polisväsendet.
|
Erik Sandström
Statsrådet borde aktivera alla punkter i helheten för att kunna ta i bruk paragrafen.
|