Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Henri Forss
Presskonferensen är över. I morgon kommer regeringen att informera om coronavirusets följder för ekonomin och företagen.
|
Henri Forss
Ökningen av intensivvårdens kapacitet är viktig eftersom antalet äldre patienter högst sannolikt kommer att öka, säger Kiuru.
|
Henri Forss
Hur många personer får intensivvård på grund av coronaviruset? Under tio personer, säger Salminen.
|
Henri Forss
Social- och hälsovårdsministeriet kommer att berätta mera om de åtgärder som berör den privata hälsovården på fredag.
|
Henri Forss
Vad innebär aktiveringen av beredskapslagen för den privata sjukvården? Det här kommer att klarna senare, men i och med beredskapslagen kan vi utnyttja hela sjukvårdens resurser snabbt och koordinerat. Där ingår även den privata sjukvården, säger Kiuru.
|
Henri Forss
Skolorna förblir stängda åtminstone till den 13 april, men situationen kan förändras, säger Marin.
|
Henri Forss
Kommer skolorna att förbli stänga till slutet av vårterminen? Det är en komplex fråga. Stängningen av skolorna kan bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Ingen vet med säkerhet vad som är rätt beslut i den här frågan, säger Salminen.
|
Henri Forss
Bör familjer begränsa sina barns möten med andra barn? Man bör undvika sociala kontakter. Möten med över tio personer är förbjudna på offentliga platser, säger Marin.
|
Henri Forss
När kommer epidemin att nå sin kulmen enligt dagens uppgifter? Det kan ingen veta med säkerhet, men det handlar om månader, säger Salminen.
|
Henri Forss
Flera finländare överväger att isolera sig på till exempel sommarstugan, hur ska man agera i en sådan situation? Det är tillåtet att röra sig inom Finland, men man bör minnas att mindre orter har mindre hälsovårdskapacitet, säger Marin.
|