Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Direktrapporteringen slutar här. Tack för att du följde med.
|
Ari Sundberg
Polisens pressträff avslutas med uppmaningen att stanna hemma.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Ska varenda kotte som försöker komma över gränsen stannas och förhöras?

Kolehmainen: Polisen gör sitt bästa men alla förstår säkert att en total bevakning av alla stigar inte kan genomföras.

Aapio: Vi får se hur detta utvecklas. Utgångspunkten är att polisen kontrollerar alla som passerar.

Kolehmainen: Det här är inte någon sport där man ska se vilka kryphål man kan hitta.
|
Ari Sundberg
Kolehmainen: Försvarsmakten har redan inlett förberedelserna för att ge handräckning, de kan rycka ut med kort varsel.
|
Ari Sundberg
Heikinehimo: Statsrådet har rekommenderat att de Nylänningar som finns vid sina sommarställen ska återvända hem.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Vet man hur många personer från de andra myndigheterna som kommer att delta?

Kolehmainen: Begäran om handräckning har ännu inte gått ut, men när den gör det så kommer man att uppskatta behovet.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Gränsen kan passeras med många olika skäl, hur uppskattar ni trafikmängderna, och ska varje fordon kontrolleras.

Kolehmainen: Man ska inte fundera på hur man ska kringgå isoleringen. Man ska stanna hemma och undvika närkontakter.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Hur ska polisen satsa på övervakningen av restauranger?

Aapio: Polisen övervakar i normal ordning, men beslutet om att stänga restauranger är inte ännu fastslagen i riksdagen.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Hur ordnas frakttransporterna i praktiken över landskapsgränsen?

Aapio svarar: Man kan granska fraktpappren.
|
Ari Sundberg
Fråga:
Operationen uppskattas kräva minst 700 polisers insats. Vilka andra uppgifter är dessa resurser bort från?

Kolehmainen: Det är klart att man måste ta personal från andra uppgifter. Larmuppgifter prioriteras.
|