Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
|
Ari Sundberg
Uutissuomalainen frågar:
Finns det tillräckligt med skyddsutrustning på alla sjukhus?

Voipio-Pulkki svarar: Vi följer med utveckling kontinuerligt. Läget är att någon akut brist inte råder men vi hoppas att de planerade leveranserna förverkligas, likaså den inhemska produktionen.
|
Ari Sundberg
Yle frågar:
Har det förts diskussioner att isolera vissa orter där det finns speciellt många sjukdomsfall?

Marin svarar: Var och en har ett ansvar att följa direktiven och vara ansvarsfull mot andra människor och därmed hindra epidemin att spridas. Nu är inte tiden för att göra fritidsresor.

Mika Salminen svarar: Detta virus finns så gott som överallt i Finland, på vissa ställen mer, på andra mindre. Men det finns inget sätt att uppskatta var den förorsakar mer smittor och var mindre.
|
Ari Sundberg
Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Inrikesministeriet säger att det inte finns något i de modeller man har för att förutspå epidemins framskridande som skulle peka på att man skulle ha nått epidemins höjdpunkt. Den uppskattas i dagsläget infalla kring mitten av maj.
|
Ari Sundberg
HBL frågar:
Ska man använda ansiktsmasker på allmänna platser?

Mika Salminen svarar: Man vet egentligen inte hur bra det fungerar. Vi följer med men några slutsatser finns inte.
|
Ari Sundberg
Salminen säger att det gäller att vara försiktigt och inte lätta på alla restriktioner samtidigt. Rekommendationen att hålla fysiska kontakter till ett minimum är det viktigaste.
|
Ari Sundberg
Mika Salminen svarar: Från epidemiologisk synvinkel måste vi säga att vi inte har några svar. Vi måste lära oss ännu mycket om hur den här epidemin utvecklas och så småningom får vi en bättre uppfattning om hur stor del av befolkningen som fått smittan, hur många blir lindrigt sjuka och hur många blir allvarligt sjuka. De första beskeden om detta borde vi få om ungefär en vecka, men något slutligt svar finns inte.
|
Ari Sundberg
Yle frågar:
Vilken är regeringens långsiktiga plan? När kan vi vänta oss att även andra begränsningar slopas?

Marin svarar: Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag på hur och när man ska avsluta de olika begränsningarna. I ärlighetens namn måste man samtidigt konstatera att det inte finns någon kristallkrona som man kan spå i när detta ska sluta.
|
Ari Sundberg
Henriksson säger att scenariet nu är ett annat än när isoleringen av Nyland infördes. Budet från regeringen har varit tydligt - regeringen måste följa lagen, vi får inte missbruka vår makt. Juridiskt hade regeringen ingen annan möjlighet än att avbryta isoleringen. Detta är alltså ingen åsiktsfråga utan vi följer rättsstatsprincipen, säger Henriksson.
|
Ari Sundberg
Iltasanomat frågar:
Finns det en risk för att de åtgärder man vidtagit hittills går till spillo nu när Nylands isolering avbryts?

Marin svarar: Det vi vet nu är att epidemin förekommer överallt i Finland, därför finns ingen grund för att hålla Nyland isolerad. Eftersom finländarna följt rekommendationerna har sjukdomens spridning hållits måttlig.
|