Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Pressträffen avslutas och därmed även direktrapporteringen. Tack för att du följde med.
|
Ari Sundberg
Kiuru fortsätter: Nu ges rekommendationer som uppmanar var och en att själv begrunda sitt agerande. Den tidigare rekommendationen om att försätta sig själv i karantänliknande förhållanden var ett kraftigt verktyg, och många tog det kanske på allt för stort allvar och upplevde det som väldigt jobbigt.
|
Ari Sundberg
Lännen media frågar:
På vilka grunder gick man in för de nya rekommendationerna?

Kiuru svarar: Det är bra att komma ihåg att epidemin inte är över. Trots att många av begränsningarna nu avslutas så är det viktigt att arbeta för att läget inte blir värre. Därför behövs nya rekommendationer.
|
Ari Sundberg
Yle frågar:
När man talar om rekommendationer, är det ändå någon form av krav man ställer?

Louma säger: Rekommendationerna är rekommendationer, och det gäller att använda sitt sunda bondförnuft. Ta hand om dina medmänniskor och dig själv så att inte epidemin får spridning.
|
Ari Sundberg
Kiuru säger att det är bra att ha kontakt med andra människor men att det är bra att ha kontakt på avstånd. 
|
Ari Sundberg
Luoma säger att de nya rekommendationerna ger mer utrymme för personer i riskgrupperna att komma ut. 
|
Ari Sundberg
STT frågar:
Har man funderat på om det behövs olika rekommendationer för olika åldersgrupper av den äldre befolkningen, då gränsen gäller för 70-åringar och uppåt?

Kiuru svarar: Saken har verkligen dryftats noga, men det finns ett stort material internationellt som visar att 70 är en gräns för att man är mer mottaglig för smittan. 
|
Ari Sundberg
Iltalehti frågar:
Finns det något i de nya rekommendationerna som utgör direkta förbud?

Luoma svarar: Det är förbjudet att besöka äldre personer om man är sjuk.
|
Ari Sundberg
Det pågår en utredning av hur landets äldre befolkning påverkats av coronakrisen, säger Minna-Liisa Luoma från THL.
|
Ari Sundberg
Samtidigt måste man konstatera att denna period varit en jobbig tid för många.
|