Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Sjövall
Dagens behandling i Östra Nylands tingsrätt har avslutats, vilket innebär att SPT också avslutar sin direktrapportering från Hyvinge.
Mikael Sjövall
Östra Nylands tingsrätt har nu kommit överens om huvudpunkterna och tidtabellen för rättegångens processplan. Huvudförhandlingen kommer att hållas i Borgå 7-9 september och 14 september.
Mikael Sjövall
Bröderna Granholms agerande i Ölstens i Borgå klassas som grovt. "Gärningen ska också som helhet anses vara grov bland annat för att svarandena genom planmässighet har vilselett nödcentralen och nattetid tillkallat polispatrull till en avlägsen plats. Dessutom har svarandena skjutit mot polisen för att tvinga honom att avlägsna sig från situationen och lämna en annan polisman ensam under vapenhot", skriver åklagaren.
Mikael Sjövall
Händelserna i Borgå tyder på att de åtalade har hotat att avrätta en äldre konstapel. "Svarandena har muntligen hotat döda konstapeln och intensifierat de muntliga hoten genom att Richard Granholm har hållit skjutvapnet turvis mot polisens tinning och nacke och i sin tur kommenderat hans kollega att avstå från sig sitt tjänstevapen vid hot om att de skjuter honom", skriver åklagaren i sin stämningsansökan.
Mikael Sjövall
En del av mord- eller dråpförsöken klassificeras som sällsynt råa. "De båda svarandena har fortsatt skjuta trots att en äldre konstapel efter den första träffen har fallit till marken. Detta visar att svarandena haft ett ihärdigt syfte att döda  honom", skriver åklagaren i sin stämningsansökan.
Mikael Sjövall
Ljudförbindelserna till rättssalen i Vanda har stängts med motiveringen att tingsrätten behandlar för närvarande sekretessbelagda frågor.
Mikael Sjövall
Än så länge har ingenting yttrats om de åtalades motiv till brotten.
Mikael Sjövall
På fredag ska tingsrätten precisera vilka vittnen som ska höras och vilka ersättningsanspråk som uteblir.
Mikael Sjövall
En del av de civila målsägande avsäger sig sina ersättningsanspråk. 
Mikael Sjövall
Nu pågår en diskussion om de målsägandes anspråk på ersättningar liksom en genomgång av de frågor som är obestridliga.