Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Sofie Fogde
Presskonferensen har avslutas.
|
Sofie Fogde
Kiuru får den första frågan om finansieringsmodellen som väckt oro. Hon säger att oron är befogad, eftersom det finns en brist på pengar. 

En del anser att övergångsperioden kunde vara kortare, men på andra områden önskar man i stället en längre övergångsperiod. Det finns alltså olika uppfattningar om finansieringen. Kiuru säger att man har beaktat alla åsikter.
|
Sofie Fogde
Pressen ställer frågor till ministrarna.
|
Sofie Fogde
- Utan en särlösning för Nyland hade välfärdsområdet blivit för stort. Den är speciellt bra eftersom den utarbetats tillsammans med de nyländska kommunerna, säger Blomqvist. 

|
Sofie Fogde
Vi är ytterst nöjd med att de språkliga rättigheterna har preciserats ytterligare i förslaget. Behovet av service på eget språk blir tydligt då man är som svagast, säger Blomqvist.
|
Sofie Fogde
- Det här är en mycket bättre lösning än den som skickades på remissrunda, säger minister Blomqvist.
|
Sofie Fogde
- Endast tillsammans kan vi få den här reformen till stånd, säger Andersson.
|
Sofie Fogde
Andersson: Det är viktigt att se till att hela regeringen förbinder sig till beskattningsrättigheten och att den tas i bruk senast 2026. Så kan man se till att vårdlandskapen blir självstyrande. 
|
Sofie Fogde
Minister Andersson (VF) säger att ministerarbetsgruppens viktigaste uppgift är att ta lärdom av de tidigare misstags som gjorts.
|
Sofie Fogde
Strukturförändringen innebär att alla finländare får god vård och att vi kan hålla kostnaderna i skick, säger Mikkonen. Men social- och hälsovården kommer alltid att finnas på diskussionsbordet.
|