Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Sofie Fogde
Presskonferensen avslutas och samtidigt avslutar även SPT sin rapportering.
Sofie Fogde
Nästa vecka kommer regeringen fatta ett principbeslut om rekommendationerna.
Sofie Fogde
Anita Lehikoinen säger att man ska komma ihåg att alla rekommendationer är temporära.
Sofie Fogde
Största delen av Finland befinner sig i den första fasen, alltså den lugna fasen. 

- Men vi vill vara förebyggande och precisera rekommendationerna för alla faser, säger Saarikko.
Sofie Fogde
– Utgångsläget var att åtskilja rekommendationerna för gruppverksamhet för barn respektive vuxna, säger Saarikko.
Sofie Fogde
Saarikko preciserar rekommendationerna för sammankomster.

- Fyra sjukvårdsdistrikt hör i det här skedet till accelerationsfasen, alltså den andra fasen. Men de allra flesta har inte nått den här fasen, säger hon.

Genom att följa rekommendationerna kan man undvika att hamna i nästa fas.
Sofie Fogde
- Använd munskydd även om det är obehagligt, säger Salminen.
Sofie Fogde
Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd fortsätter.

- Mest smittspridning sker inom familjen. Det är den största smittkällan.
Sofie Fogde
-Vi har försökt fatta dessa beslut för att hjälpa regionerna. Alternativet vore att göra likadant som i våras och stänga hela samhället, säger Saarikko.

-Vi vill öppna upp läget för regionen för att hjälpa dem att ta egna beslut, fortsätter hon.
Sofie Fogde
Kiuru säger att rekommendationerna gäller två olika faser. För det första accelerationsfasen och för det andra spridningsfasen.

– Om en region inte befinner sig i spridningsfasen så gäller inte de rekommendationerna där.