Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Sofie Fogde
Presskonferensen avslutas och samtidigt avslutar även SPT sin rapportering.
|
Sofie Fogde
Nästa vecka kommer regeringen fatta ett principbeslut om rekommendationerna.
|
Sofie Fogde
Anita Lehikoinen säger att man ska komma ihåg att alla rekommendationer är temporära.
|
Sofie Fogde
Största delen av Finland befinner sig i den första fasen, alltså den lugna fasen. 

- Men vi vill vara förebyggande och precisera rekommendationerna för alla faser, säger Saarikko.
|
Sofie Fogde
– Utgångsläget var att åtskilja rekommendationerna för gruppverksamhet för barn respektive vuxna, säger Saarikko.
|
Sofie Fogde
Saarikko preciserar rekommendationerna för sammankomster.

- Fyra sjukvårdsdistrikt hör i det här skedet till accelerationsfasen, alltså den andra fasen. Men de allra flesta har inte nått den här fasen, säger hon.

Genom att följa rekommendationerna kan man undvika att hamna i nästa fas.
|
Sofie Fogde
- Använd munskydd även om det är obehagligt, säger Salminen.
|
Sofie Fogde
Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd fortsätter.

- Mest smittspridning sker inom familjen. Det är den största smittkällan.
|
Sofie Fogde
-Vi har försökt fatta dessa beslut för att hjälpa regionerna. Alternativet vore att göra likadant som i våras och stänga hela samhället, säger Saarikko.

-Vi vill öppna upp läget för regionen för att hjälpa dem att ta egna beslut, fortsätter hon.
|
Sofie Fogde
Kiuru säger att rekommendationerna gäller två olika faser. För det första accelerationsfasen och för det andra spridningsfasen.

– Om en region inte befinner sig i spridningsfasen så gäller inte de rekommendationerna där.
|