Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen är avslutad.
SPT tackar alla som följt med rapporteringen.
Ari Sundberg
Yle frågar: Antalet smittor ser ut att ha minskat. Vad beror det på?

Voipio-Pulkki svarar: Det är svårt att ännu säga något om det i detta skede men det är klart att den stora smittvågen i Vasa påverkat statistiken.
Ari Sundberg
Yle frågar: Kommer Finland att ta modell av Sveriges förhållningssätt då det handlar om att rekommendera begränsat umgänge med över 70-åringar?

Varhila svarar: Sverige har agerat på ett annat sätt på många punkter. Hos oss har man rekommenderat att man undviker kontakt med över 70-åringar vilket visat sig fungera som skydd för äldre befolkning. Samtidigt ska inte äldre låsa in sig i sina hem. 
Ari Sundberg
Iltalehti frågar: Vilka är de största riskerna för smittspridningen i nuläget?

Katz svarar: Kring 40 procent av smittorna nu sker i hemmen och det är svårt att undvika att smittan sprids inom hushållet, det är en stor utmaning nu.
Ari Sundberg
Yle frågar: Hur mycket har coronan spridit sig inom vården.

Voipio-Pulkki svarar: Det man vet är att smittan spridit sig till några vårdhem och att en del personal också fört med sig smitta. 

Katz svarar: Läget är ändå rätt bra under kontroll nu, det har tills vidare varit rätt få fall.
Ari Sundberg
Det är dags för pressens frågor. Iltasanomats reporter inleder med att fråga om det verkligen ska vara de enskilda idrottsföreningarnas uppgift att hantera läget.

Varhila svarar: Det man vet i dag är att det spridits smitta inom lagsporter. Men det är svårt att på en nationellt nivå styra upp saken, därför är det upp till regionförvaltningsverken att hantera frågan.
Ari Sundberg
Varhila berömmer lagidrottare för hur man hanterar situationen. Hon säger att man kan notera att många idrottslag förhåller sig bra till kraven på karantän.
Ari Sundberg
Myndigheterna delar nu in epidemin i tre olika utvecklingsfaser: Dessa är epidemins utgångsnivå, accelerationsfasen och fasen för allmän smittspridning. För var och en av dessa nivåer finns olika strikta restriktioner och förhållningsregler.
Ari Sundberg
Varhila berömmer Vasa sjukvårdsdistrik för deras sätt att hantera epidemin.
Ari Sundberg
I riksdagen finns nu en lagberedning som troligen kommer upp i plenum imorgon som handlar om nya begränsningar i restaurangverksamhet. Den nya lagen skulle göra skillnad på olika verksamheter så att inte alla restauranger dras över samma kam.