Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Sjövall
Nu avrundas presskonferensen och därmed avslutar även SPT sin direktrapportering.
Mikael Sjövall
Voipio-Pulkki: Svårt att uttala sig om prislappen för upphandlingen av vaccinet. Den finska staten står för kostnaderna.
Mikael Sjövall
Nohynek: Vaccinet är gratis för alla finländare.
Mikael Sjövall
Överläkare Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd anser att rekommendationen om munskydd i skolorna måste avgöras regionalt på det lokala planet utifrån smittläget i kommunen.
Mikael Sjövall
Nu ställer journalisterna frågor.
Mikael Sjövall
Vaccinationsprogrammets effektivitet och säkerhet ska utvärderas kontinuerligt.
Mikael Sjövall
"Vi vet inte heller hur effektiva vaccinerna är för äldre."
Mikael Sjövall
Mycket hänger också på försäljningstillstånden och produktionskapaciteten.
Mikael Sjövall
Myndigheterna avgör tågordningen och utarbetar rekommendationer för hur vaccineringen ska gå till.
Mikael Sjövall
I det första skedet räcker vaccinet endast till cirka 10 procent av befolkningen.