Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Piippo
Presskonferensen är slut. SPT tackar för intresset och avslutar sin direktrapportering.
Mikael Piippo
Statsminister Marin uppmanar de regioner som ännu befinner sig i coronaepidemins accelerationsfas men som är nära fasen för allmän smittspridning att vidta hårda åtgärder tidigt.

Marin upprepar det hon tidigare sagt: hon vill ogärna se en situation där finländarna kan få böter för att inte använda munskydd. Hon hoppas att rekommendationer om munskydd räcker.

Marin uppmanar alla finländare att avstå från att ordna och delta i evenemang och tillställningar med flera personer på plats.
Mikael Piippo
Statsminister Marin säger att regeringen har uppmanat ministerierna att göra förberedelser så att aktiveringen av beredskapslagen kan ske snabbt om det finns behov för det.
Mikael Piippo
Statsminister Sanna Marin utesluter inte möjligheten att med stöd av beredskapslagen begränsa finländarnas rätt att röra sig utanför sitt eget hem.

– Det förutsätter att det är nödvändigt för att bromsa epidemin. Jag tycker inte att det skulle vara klokt att på förhand utesluta åtgärder, säger Marin.
Mikael Piippo
Kirsi Varhila, kanslichef vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger att myndigheterna förbereder logistiken för transport och förvaring av coronavirusvacciner. Förberedelserna innefattar också upprättandet av kylkedjor för vacciner som måste förvaras i mycket låg temperatur.
Mikael Piippo
Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att hon inte vill se en situation där finländare bötfälls om de inte använder munskydd.

Både Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) hoppas att rekommendationer om munskydd räcker. Ministrarna uppmanar alla att använda munskydd alltid när de är i närheten av andra människor.
Mikael Piippo
Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi säger att risken för att hälsovårdens kapacitet inte räcker till för att vårda alla patienter är stor om man inte lyckas bromsa smittspridningen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Mikael Piippo
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, beskriver coronaläget i sjukvårdsdistriktet som mycket allvarligt. Hela Nyland är i fasen för allmän smittspridning.

För tillfället vårdas 83 personer på sjukhus i Nyland.
Mikael Piippo
Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd säger att antalet fall av covid-19 är störst bland unga människor i Finland.

– Under hösten har antalet smittfall dock ökat bland personer över 40 år. Särskilt oroväckande är de smittfall som konstateras bland personer över 60 år som har en förhöjd risk att dö i sjukdomen.
Mikael Piippo
Mika Salminen säger att trenden i antalet nya smittfall är uppåtgående i Finland. Enligt honom kommer dagens rapport om nya smittfall i Finland att visa på cirka 570 nya fall av covid-19.