Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Erik Sandström
Nu avslutas presskonferensen, tack för SPT:s del.
Erik Sandström
Har man utrett om alla intesivvårdare vill ha vaccinet? Och kommer studierna av arvsmassa att utökas också till andra sjukvårdsdistrikt?

Puumalainen säger att det är upp till regionala myndigheter att i praktiken dela ut vaccinet. Samtidigt påminner han om att det första partiet är ganska litet och dessutom kommer det att delas ut regionalt, men man strävar efter att dela ut det så jämlikt som möjligt och beakta folkmängden.
Erik Sandström
Astra Zenacas vaccin lagras i stora mängder, blir det vaccinet som ges åt majoriteten?

– Knappast blir det vaccinet för den stora massan, men förstås ett vaccin i repertoaren. Tidtabellen är oklar, säger Helle.
Erik Sandström
Hur har man förberett sig då det gäller transport och kylkedjor?

– Biontech-Pfizers vaccin kräver som sagt -70 grader och måste användas inom fem dagar efter att de tagits ur kylen, säger Puumalainen.

Det ställer en hel del krav på leveranskedjan. Men då det gäller nya vaccin som är på kommande så är kraven på kylkedjan inte lika krånglig.
Erik Sandström
Har det betydelse vilket vaccin man får, av vilken tillverkare?

– Nästa vaccin är väldigt liknande, det vill säga ett mRNA-vaccin, säger Helle.

Det finns olika typer, men samma krav gäller dem alla enligt Helle, så det borde inte ha någon betydelse vilket vaccin man tar. Det kan ändå finnas små variationer.
Erik Sandström
Om den nya muterade versionen, är segmenteringen på tillräcklig nivå i Finland?

– I Finland som på annat håll försöker man följa med de olika mutationerna, men det ligger i olika virus natur att ständigt mutera, säger Puumalainen.

Då det gäller den nya varianten så har Europeiska myndigheter uppmanat alla länder att öka studierna av virusets arvsmassa.

Krista Kiuru påminner om att det är otroligt viktigt att de som anländer till landet ska hålla fast vid rekommendationerna om att isolera sig. Det för att den nya varianten inte ska få fotfäste i Finland.

– Det är också upp till oss att se till att julhelgen går bra, nu är det inte dags att slappa, säger Kiuru.
Erik Sandström
I vilken ordning vaccineras folk och hur många personer hör till varje grupp?

Enligt Puumalainen behandlas vaccineringsstrategin och noggrannare information presenteras senare i dag.

– Så här på förhand kan jag säga att vaccinationerna börjar med intensivvårdspersonal och vårdpersonal som lider störst risk att själva smittas.

Sedan förväntas vårdpersonal på servicehem stå i tur. Sedan står äldre personer och personer med sjukdomar som kan höja riskerna i tur.
Erik Sandström
Nu står medierna i tur att ställa frågor, hur stora vaccinpartier förväntas i januari?

Puumalainen säger att man i FInland har varit väldigt försiktig då det gäller att spekulera om hur stora partier som förväntas anlända på förhand. Information om leveranserna ändrar hela tiden.

– Nu har vi ändå en ganska säker upfattning om att den första leveransen består av 10 000 doser.

Efter det fortsätter leveranserna varje vecka, men ökningen för leveransmängder förväntas vara ganska måttlig.

– Förstås hoppas vi att leveranserna ökar och vi väntar också på att fler vaccin godkänns.
Erik Sandström
I Finland granskas inte virusets genetik i lika hög grad som till exempel i Storbritannien. Det forskas i viss mån, men det är inte uteslutet att den nya varianten även förekommer i Finland, berättar Vapalahti.
Erik Sandström
Det som är oroväckande är att viruset verkar sprida klart, spridningstalet kan ha ökat med 0.5. Vapalahti påminner ändå om att det endast är frågan om modeller i det här skedet.

– Det verkar ändå inte finnas några tecken på att viruset annars skulle ha ändrat hur det inverkar på människor.