Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
Jukka Sallinen från Fimea säger att EU ska behandla frågan om tillståndet för Modernas vaccin imorgon, så i bästa fall för även det vaccinet grönt ljus då.
Ari Sundberg
Turpeinen säger att man i alla fall i Helsingfors har beredskap att öka takten på vaccineringar om man börjar få in fler doser än vad som nu kommer.
Ari Sundberg
STT frågar: Håller Finland fast vid att första och andra dosen vaccin ges med tre veckors mellanrum?

Kumpulainen svarar: Finland följer rekommendationen. Det är inte tänkbar att första sprutan och andra sprutan skulle innehålla olika vaccin.
Ari Sundberg
Uusi Suomi frågar: När kan man räkna med att de 150 000 personer inom vård och omsorg som först vaccineras har fått sina sprutor?

Kontio svarar: Som det nu ser ut går det till februari.
Ari Sundberg
Yle frågar: Har det nu kommit vaccin i den takt man väntat sig?
Kontio svarar: Tidigare fanns en tilltro till att man skulle få mer av Biontech-Pfizers vaccin än vad man sedan fått, men mängderna ökar hela tiden.

Ari Sundberg
STT frågar: Varför har inte Finland beställt vaccin nationellt och på eget initiativ.

Kumpulainen svarar: Finland har förbundit sig till gemensam anskaffning via EU, enligt uppgift har t.ex. Tyskland beställt vaccin som produceras efter att EU-beställningen är tillverkad.
Ari Sundberg
Iltalehti frågar: När kan man räkna med att så gott som alla skulle vara vaccinerade?

Kontio svarar: Det återstår att se t.ex. när det kommer ett vaccin som lämpar sig för barn, så man får räkna med att det kommer att gå närmare årsslutet.
Kumpulainen säger att det också handlar om hur många som tar vaccinet och i vilket skede. Det man vet är att yngre är mindre intresserade av att ta ett vaccin. 
Ari Sundberg
MTV-nyheterna frågar:
Hur kommer man att agera gällande anskaffning av olika vaccinmärken.
Turpeinen säger att om alla vaccin som finns på gång får ett försäljningstillstånd så kommer det att finnas ett stort överskott på vaccin. Man har gått in för att ta optioner på så många som möjligt för att säkerställa tillgången. Allt kommer inte att gå åt.
Ari Sundberg
Kumpulainen säger att man i detta skede inte vet hur de doser man köper in till Finland fördelas mellan de olika varumärkena.