Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Sjövall
Nu avrundas presskonferensen och därmed avslutar också SPT sin direktrapportering. Tack för att du följde med vår blogg.
Mikael Sjövall
Enligt Puumalainen kommer leveranserna av coronavaccin att öka markant från och med mars.
Mikael Sjövall
Puumalainen: Leveranserna av Modernas coronavacin preciseras på fredag efter att Social - och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har förhandlat med EU-kommissionen och andra berörda parter.
Mikael Sjövall
Puumalainen: Karantänsbestämmelserna för dem som har vistats i Storbritannien har skärpts eftersom den muterade varianten sprids snabbt och har en lång inkubationstid. Det handlar om att trygga säkerheten.
Mikael Sjövall
Alla fall av muterade varianter av coronaviruset har registrerats i södra Finland.
Mikael Sjövall
Puumalainen: Det finns inga skäl att misstänka att coronavaccinerna inte skulle bita på de muterade varianterna av coronaviruset.
Mikael Sjövall
Nu ställer journalisterna frågor.
Mikael Sjövall
Puumalainen: Det är oerhört viktigt att dessa resenärer är i karantän i 14 dagar efter ankomsten.
Mikael Sjövall
Puumalainen: Cirka 150 finländare har rest från Storbritannien till Finland under julhelgen. Alla som har varit i Storbritannien bör coronatestas.
Mikael Sjövall
Nya beslut om en eventuell förlängning av reserestriktionerna till och från Storbritannien torde fattas på fredag.