Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Direktrapporteringen från presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
Mika Salminen säger att det gäller för alla att ännu orka kämpa. Han påminner om att vi har jobbat bra i kampen mot viruset och vi har klarat oss mycket bra jämfört med många länder. Vi är inte på det klara ännu, men vi måste hålla ut, så att vi inte råkar ut för ett bakslag, såsom det gått i många länder. Vi måste hjälpas åt och stötta varandra.
Ari Sundberg
MTV frågar: Överväger man i Finland att börja importera det ryska Sputnik-vaccinet?
Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd svarar: Så vitt jag förstår har tillverkaren diskuterat möjligheten att få ett försäljningstillstånd med EU:s tillståndsmyndighet. Hur länge en process för att få Sputnik godkänd inom EU är det svårt att sia om, men oavsett är processen lång. 
Ari Sundberg
Salminen säger att coronaviruset är sådant att det muterar kontinuerligt och därför är det inte så märkligt att nya varianter dyker upp. Experterna undersöker flitigt hur de olika varianterna fungerar.
Ari Sundberg
Mika Salminen svarar på en fråga om virusvarianterna i grannländarna:
I Estland finns inga fall av virusvarianten. Däremot i södra Sverige finns gott om den brittiska varianten.
Ari Sundberg
Dags för journalisternas frågor. Iltalehti frågar: Epidemin eskalerar kraftigt på många håll. När kan vi räkna med att finland stiger till nivå 2 på skalan för hur allvarligt läget är nationellt?
Voipio-Pulkki svarar: De följande en till två veckorna är avgörande, men något mer exakt kan man inte säga i detta skede.
Ari Sundberg
Smittor har den senaste tiden förekommit mycket bland studenter på kortvarigt utbyte, som smittats under krogbesök eller studieevenemang. 
Iso-Somppi säger att de som smittats i denna grupp har agerat föredömligt då de fått besked om smittan.

Även på ett flertal byggarbetsplatser har de nu förekommit smittokluster.

Iso-Somppi säger att samarbetet med byggarbetsplatserna fungerat bra.
Ari Sundberg
Iso-Somppi säger att i ungefär två tredjedelar av fallen klarar man av att spåra källan till smittan.
Ari Sundberg
En tredjedel av alla fall av coronasmitta i Finland har registrerats i Helsingfors. Under hösten har ändå smittan spridit sig allt kraftigare även på annat håll i landet.
Ari Sundberg
Iso-Somppi säger att en av de stora utmaningarna i smittspårningen är att de miljöer där smittan sprider sig är så olika. Att reda ut hur en smitta spridit sig på en byggarbetsplats är något helt annat än att reda ut hur smittan spridit sig på ett servicehem.