Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Henri Forss
Nu avslutas info-tillställningen. Och det samma gäller direktrapporteringen.
Henri Forss
Fråga: Hur många fall av den finska varianten har bekräftats?
Puumalainen: Vi har tills vidare bara ett fall och den uppgiften är preliminär.
Henri Forss
Fråga: Hur ställer sig THL till den finska virusvarianten?
Puumalainen: Upptäckten ska först bekräftas och därefter rapporteras. Såsom det ser ut nu verkar varianten inte speciellt farlig och dessutom syns den i tester.
Henri Forss
Fråga: Har den finska varianten rapporterats till exempel till Världshälsoorganisationen (WHO)?
Puumalainen: Det finns internationella databaser där virusuppgifter samlas. Den finska varianten kommer att rapporteras dit om det visar sig att den inte redan finns där.
Henri Forss
Fråga: Har alla sjukvårdsdistrikt fått vaccin enligt vad de har rätt till?
Puumalainen: Målet är att vaccinet fördelas jämnt utifrån sjukvårdsdistriktets befolkningsmängd.
Henri Forss
Voipio-Pulkki: Vi vill inte ringakta varianterna, men vi vill också att uppgifterna om varianterna bygger på fakta. 
Henri Forss
Fråga: Har virusvarianterna redan blivit dominerande i Finland?
Voipio-Pulkki: Nej, det kan man inte säga, men vi fortsätter att utreda. Men faktum är att varianterna kommer med tiden att bli dominerande.
Puumalainen: Vi kommer att bekämpa epidemin oberoende av vilken virustyp det är fråga om.
Henri Forss
Fråga: Hur påverkat virusvarianterna vaccinationsordningen? Vad vet vi av den finska varianten?
Puumalainen: För närvarande följer vi vaccinationsordningen. Jag vill tills vidare inte tala om en specifik finsk virusvariant. Det finns gott om virusvarianter.
Henri Forss
Nu blir det pressens frågor.
Henri Forss
Puumalainen: Flockskyddet som följer av vaccinationen utvecklas gradvis. Det kommer inte att komma en specifik dag då epidemin tar slut.