Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen är avslutad.
Ari Sundberg
Yle frågar: Kommer de undantagsförhållanden som nu är aktuella att gälla även de områden som befinner sig i epidemins grundnivå?
Kirsi Varhila från ministeriet svarar: Undtantagsförhållanden gäller hela landet, men de begränsningar i restaurangverksamheten som ska införs gäller för regioner där smittspridningen är som värst. 
Ari Sundberg
Det är dags för mediernas frågor. HBL frågar hur det ser ut med vaccinleveranserna? Det kommer hela tiden meddelanden om försinkade leveranser.

Minister Kiuru svarar: Det återstår att se hur detta utvecklas. Diskussionerna med vaccintillverkarna pågår, men det Finland har beställt kommer Finland att få. Men det stämmer att leveranstakten inte varit den man hoppats på.
Ari Sundberg
Mika Salminen säger att vaccinationerna framskrider inom hela EU och att takten i Finland hör till de bästa inom unionen.
308 000 personer har fått minst en dos vaccin. Det är 6,6 procent av över 18-åringar.
Ari Sundberg
Voipio-Pulkki säger att det är stor skillnad på smittläget i de olika sjukvårdsdistrikten. Viruset finns ändå i alla distrikt.
Ari Sundberg
Under de senaste veckorna har man i 65 procent av fallen lyckats hitta källan till smittan, i vissa distrikt upp till 75 procent.
Av de senaste veckornas smittor har 27 procent konstaterats hos personer som varit i karantän.

Endast 3 procent av de smittade de senaste två veckorna har blivit smittade utomlands.
Ari Sundberg
Samtidigt syns en ökning av behovet av sjukhusvård, inte minst inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Ari Sundberg
En positiv utveckling de senaste veckorna är att antalet dödsfall ser ut att minska.
Ari Sundberg
Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet tar vid. Hon säger att behovet av intensivvård under hösten och början av detta år inte varit riktigt lika stort som i börja av pandemin, i början av 2020. Det beror på att man lärt sig hantera sjukdomen och skydda riskgrupperna.
Ari Sundberg
Salminen säger att stora plötsliga lokala kluster av smittor tenderar att lämna kvar en smitta som fortsätter spridas en längre tid. Ett typiskt exempel är Vasa sjukvårdsdistrikt där ett stort lokalt kluster i höst fortfarande syns i statistiken som en kraftig spridning.