Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
STT frågar: När kan vi vänta oss att det kan bli aktuellt med utegångsförbud?

Marin: Det epidemiologiska läget är den enskilt viktigaste faktor som inverkar på vilka restriktioner som är aktuella. Nästa gång utvärderas läget på onsdag. Det andra som påverkar är vårdapparatens kapacitet. Om vårdsystemet inte mäktar blir det aktuellt med skarpare tag, men det går inte att säga när något blir aktuellt. När situationsbilden förändras kommer nya regler.
Ari Sundberg
Suomen Yrittäjät-medier frågar: Varifrån får företag svar på vad som gäller?

Marin: Vi kommer att informera mer i början av veckan efter att den tvist om tolkningen av förra veckans nya restriktioner blir klarlagd. 
Ari Sundberg
Uusi Suomi frågar: Varför hör utegångsförbudet till de möjliga verktygen då det inte tidigare varit aktuellt?

Marin: Den stängning av Nyland från övriga Finland som genomfördes förra året visade sig vara fungerande. Men det är inte ett alternativ att begränsa medborgarnas grundlagsenliga rättigheter om det inte finns en verklig orsak till det. Vi förbereder oss ändå för alla eventualiteter genom att förbereda oss inför att saker och ting förvärras.
Ari Sundberg
Iltasanomat frågar: Smittspridningen ökar kraftigt i synnerhet i huvudstadsregionen. Räcker det med att ha dem stängda i tre veckor?

Marin svarar: Regeringen bereder sådana begränsningar i öpettider som kan införas efter tre veckor om det skulle behövas.
Ari Sundberg
Det är värt att notera att restaurangstängningen är likadan som den som genomfördes för ett år sedan: Utförsäljning av mat är tillåtet.
Ari Sundberg
Marin säger att det ändå är möjligt att man måste införa till exempel utegångsförbud, om inte epidemiläget förbättras.
Ari Sundberg
Kansan Uutiset frågar: Varför stänger man bara restauranger, varför inte också t.ex klädbutiker och andra icke-nödvändiga butiker?

Marin svarar: Det är inte så att det bara är restauranger som är stängde från den 8 mars. Då är även offentliga utrymmen, såsom museer, stängda. Dessutom övergår andra stadiets utbildningar och högskolor till distansundervisning. Även andra privata utrymmen stängs, såsom gym. Lagen ger dock inte utrymme att stänga butiker eller apotek eller motsvarande, och det har vi inte bedömt som nödvändigt.
Ari Sundberg
Det är dags för mediernas frågor. Helsingin Sanomat inleder: Varför har inte möjligheten att begränsa restaurangerna verksamhet införts i lagen om smittosamma sjukdomar?
Marin svarar: Detta har diskuterats, men man har ansett att det är en så pass stor sak att det inte kan lämnas åt enskilda tjänstemän att ta ansvar för.
Ari Sundberg
Arbetsminister Tuula Haatainen tar vid. Hon säger att lagen om begränsningar i restaurangverksamheten gäller till den 28 mars. Den gäller alla regioner där detta är nödvändigt av epidemiologiska orsaker.
Endast restauranger som inte är öppna för allmänheten undantas från restriktionerna. Likaså i sådana regioner som befinner sig på smittspridningens basnivå kan restaurangverksamhet pågå.

Ett stödpaket för restauranger är under arbete, säger Haatainen.