Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Henri Forss
Fråga: Nu börjar det andra året av coronakrisen. Är det möjligt att vi besegrar corona i år eller kommer viruset att finnas kvar i ytterligare flera år?
Puumalainen: Coronaviruset kommer inte att försvinna, men vi hoppas att dess betydelse för samhället kommer att minska an efter.
Henri Forss
Fråga: Hur kommer nedstängningen av Finland som varar i tre veckor att påverka coronaläget?
Puumalainen: Vi vet inte vilken effekt den får.
Henri Forss
Fråga: Hur mycket måste behovet av intensivvård öka för att man måste börja välja vem som får vård?
Reinikainen: Målet är att kunna erbjuda intensivvård till alla som behöver det. Alla som insjuknar har kanske inte nytta av intensivvård, till exempel patienter som är i väldigt dåligt skick. Genom att kontrollera epidemin säkras intensivvårdens kapacitet. Kapaciteten kan också ökas något, men det innebär att sjukhusens övriga verksamhet lider.
Henri Forss
Fråga: Har vi varit för långsamma med att införa nya restriktioner?
Pohjola: Det kan man spekulera i. Utan tvivel är det flera saker som spelar in. Vi reagerade väldigt snabbt. Dessutom är det fråga om hur väl befolkningen följt myndigheternas instruktioner.
Puumalainen: De nya varianterna ersätter oundvikligen de gamla. Vi har ändå lyckats försena spridningen.
Henri Forss
Fråga: Varför har virusvarianterna spridit sig snabbare än väntat?
Puumalainen: Då virusvarianterna kommit in i landet så sprider de sig väldigt snabbt. Spridningen i Finland följer samma mönster som i andra länder.
Henri Forss
Fråga: En hur stor del av befolkningen måste vaccineras innan det syns i incidenstalen?
Puumalainen: Vaccineffekten syns först inom intensivvården och sjukhusvården. Effekten inom smittspridningen syns först senare. Det är fråga om helhet som består av många delområden.
Henri Forss
Nu är det dags för pressens frågor.
Henri Forss
Puumalainen: Det verkar som om vaccinleveranserna kommer att öka från och med april. Det innebär att vaccinationstakten kan öka. Vaccineringen av friska vuxna finländare tros kunna börja i april.
Henri Forss
Puumalainen: Ny forskning visar att vaccinen är mycket bra redan efter en dos. Finlands strategi har varit framgångsrik.
Henri Forss
Puumalainen: Totalt har Finland vaccinerat minst 410 000 personer åtminstone en gång.