Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Piippo
Regeringens presskonferens är slut och SPT avslutar sin direktrapportering. Tack för intresset.
Mikael Piippo
Inte heller Henriksson vill spekulera om detaljer som hänger ihop med införandet av ett eventuellt utegångsförbud.
Mikael Piippo
Justitieminister Henriksson svarar inte på en fråga om vad hon själv anser om huruvida kommunalvalet ska ordnas enligt den ursprungliga tidsplanen eller inte.

– Vi har möte med partisekreterarna i dag och det mötet fortsätter ännu på eftermiddagen. Vi kommer tillsammans att göra en bedömning av situationen och lyssnar naturligtvis också mycket noga på sakkunniga, säger Henriksson.
Mikael Piippo
Marin preciserar att hon inte beaktar sanktionerna mot Ryssland eller till exempel Rysslands behandling av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj när det gäller beslut som gäller vacciner.

När det gäller kommunalvalet säger Marin att regeringen fattat beslut om att valfunktionärer kan vaccineras tidigt i vaccinationsordningen ifall kommunalvalet ordnas enligt den nuvarande tidsplanen.

Justitieminister Henriksson säger att partisekreterarna diskuterar kommunalvalets tidpunkt och arrangemang i dag, fredag, och att inget slutgiltigt beslut ännu fattats.
Mikael Piippo
På en fråga om hur regeringen förhåller sig till det ryska coronavirusvaccinet Sputnik svarar statsminister Marin att besluten om vilka vacciner som används i Finland inte fattas på politiska grunder.

– Alla vacciner som är effektiva och trygga kan tas i bruk. Först gör Europeiska läkemedelsmyndigheten en bedömning av vaccinernas försäljningstillstånd och därefter kan vi eventuellt ta dem i bruk, säger Marin.
Mikael Piippo
Statsminister Marin vill inte spekulera om när det eventuellt kunde bli aktuellt med att införa ett utegångsförbud. Marin upprepar det som bland annat inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) sagt tidigare: beredning inför ett utegångsförbud har redan gjorts för att det ska kunna införas snabbt om det anses vara nödvändigt.
Mikael Piippo
Justitieminister Henriksson säger att beredskapslagens bestämmelser inte kan tas i bruk utan starka grunder eller för säkerhets skull.

– Jag vill därför i detta sammanhang framhäva att coronaläget i vårt land är mycket allvarligt.
Mikael Piippo
Genom att tillämpa beredskapslagens paragraf 88 kan anordnare av hälsovård till exempel avstå från att hålla sig till de tidsfrister som föreskrivits för icke-brådskande vård.
Mikael Piippo
Familje- och omsorgsminister Kiuru säger att coronavirussituationen är värst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt på Åland. Enligt Kiuru är läget dock oroväckande också i andra regioner.

– Antalet patienter som får sjukhusvård är redan nu större än våren 2020, säger Kiuru.
Mikael Piippo
Statsminister Marin inleder presskonferensen med att gå igenom vad som hittills hänt denna vecka. Regeringen och republikens president konstaterade i måndags att det råder undantagsförhållanden i Finland.

Marin säger att regeringen i dag, fredag, gett ibruktagningsförordningar om att börja tillämpa paragraferna 86, 88, 106 och 107 i beredskapslagen till riksdagen.