Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Sjövall
Nu avrundas presskonferensen och därmed avslutar även SPT sin direktrapportering. Tack för att du följde med vår blogg.
Mikael Sjövall
Vehviläinen: Jag tror att folk kan förstå vårt beslut i dag. Jag hoppas att polisutredningen kan bidra till att vi återställer förtroendet för Statens revisionsverk och myndigheterna. 
Mikael Sjövall
Yli-Viikari har inte medgett sin skuld under processens gång.
Mikael Sjövall
Om polisutredningen kommer fram till att beskyllningarna är grundlösa har Yli-Viikari däremot rätt att få ersättning för utebliven lön.
Mikael Sjövall
Generalsekreterare Maija-Leena Paavola: Yli-Viikari får inte lön under den tid som hon är avsatt från sin tjänst.
Mikael Sjövall
Det är likaså oklart om plenum ska rösta om Yli-Viikaris förtroende när betänkandet ska behandlas.
Mikael Sjövall
Det är tills vidare oklart när betänkandet från riksdagens revisionsutskott ska offentliggöras och behandlas av plenum.
Mikael Sjövall
Den offentliga debatten om Yli-Viikaris användning av offentliga medel har inte avgjort eller påverkat beslutet om att avstänga Yli-Viikari från sin tjänst, bedyrar Vehviläinen.
Mikael Sjövall
Vehviläinen: Yli-Viikaris förklaringar övertygade oss inte.
Mikael Sjövall
Yli-Viikari är alltså inte avskedad, endast avstängd eller suspenderad från sin tjänst.