Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Piippo
Presskonferensen avslutas, och SPT:s direktrapportering likaså. Tack för oss.
Mikael Piippo
Överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd säger att det är osannolikt att majoriteten av alla finländare i arbetsför ålder kan vaccineras med åtminstone en dos coronavirusvaccin före slutet av juni, vilket varit målsättningen.

– Huruvida det handlar om en fördröjning på två veckor eller i värsta fall om en fördröjning på en eller två månader vet vi ännu inte.
Mikael Piippo
Mika Salminen säger att coronavirusvaccinerna verkar stoppa en allvarlig form av sjukdomen covid-19 även när det gäller de varianter av coronaviruset som spridits i och från Sydafrika och Brasilien. Undersökning om vaccinernas inverkan på olika virusvarianter görs hela tiden, tillägger han.
Mikael Piippo
Direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet avråder från hejvilt valborgsfirande i stora sällskap. Enligt dem skulle det kunna orsaka en stor ökning i smittspridningen.

– Det skulle vara en enorm risk, rent ut sagt, säger Salminen.
Mikael Piippo
Överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd säger att myndigheterna funderar på möjligheten att erbjuda läkemedelsbolaget Astra Zenecas coronavirusvaccin även åt personer under 65 år.

Också överläkare Hanna Nohynek från Institutet för hälsa och välfärd nämnde möjligheten i en intervju till Helsingin Sanomat i onsdags.

För tillfället vaccineras inte personer under 65 år med Astra Zenecas vaccin.
Mikael Piippo
Överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd deltar i presskonferensen på distans. Han säger att det ännu är oklart hur oklarheterna kring coronavirusvaccinerna från Astra Zeneca och Johnson & Johnson påverkar vaccinationsarrangemangen i Finland.
Mikael Piippo
– Utvecklingen under de närmaste veckorna kan har stor inverkan på situationen på sommaren, säger direktör Pasi Pohjola från Social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt Pohjola är restriktioner i samhället fortfarande nödvändiga eftersom coronaviruset kan börja spridas snabbt om de avvecklas. Han säger också att det kan bli aktuellt att skärpa begränsningarna på nytt efter att man lättat på dem om smittspridningen tar ny fart.

Pohjola säger att barn och unga är de man först fokuserar på om det blir aktuellt att avveckla restriktioner.
Mikael Piippo
Varken strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki eller direktör Pasi Pohjola från Social- och hälsovårdsministeriet vill slå fast någon tidsplan för avvecklingen av olika restriktioner i samhället.

– Det är mycket viktigt att vi håller smittspridningen nere fram till sommaren, säger Voipio-Pulkki.

– Vi kan i nuläget inte ge någon tidsplan för när vi kan börja slopa begränsningar, säger Pohjola.
Mikael Piippo
– Vi kan dra slutsatsen att vaccinationernas inverkan på den allvarligaste formen av sjukdomen är betydlig, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet.
Mikael Piippo
Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet presenterar statistik som visar att både antalet nya coronavirusfall och antalet patienter som vårdas på sjukhus på grund av coronavirussmitta minskar.