Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Mikael Piippo
Presskonferensen avslutas, och SPT:s direktrapportering likaså. Tack för visat intresse.
Mikael Piippo
Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi sammanfattar huvudorsakerna bakom olyckan till alltför hög hastighet och det att båten inte var lämpad för den typ av patrulleringsverksamhet som den höll på med.
Mikael Piippo
Efter att ha utrett båtolyckan har Olycksutredningscentralen beslutat att ge fyra rekommendationer:

– Gränsbevakningsväsendet utvecklar utbildningen för användare av snabba båtar genom att framhäva vilken inverkan sjöfartsutrustningen och -systemen samt båtarnas typspecifika begränsningar har på säkerheten i arbetet i styrhytten.

– Transport- och kommunikationsverket ökar medvetenheten om farligheten hos läckagesituationer i sin kommunikation riktad till båtförare.

– Gränsbevakningsväsendet utarbetar verksamhetsanvisningar för räddning av människor inifrån båtar samt ser till att räddningsenheterna har den utrustning som behövs för sådan räddning.

– Gränsbevakningsväsendet säkerställer att sjöräddningscentralerna har tydliga och uppdaterade verksamhetsmodeller samt anvisningar för ledning av prehospitala akutsjukvårdsuppdrag och den kommunikation som ingår i sådana uppdrag.

Mikael Piippo
Efter grundkänningen försökte patrullbåtens besättning först rädda utrustning som fanns i båten innan besättningen insåg hur snabbt båten fylldes med vatten, säger Olycksutredningscentralens utredningsledare Risto Haimila.
Mikael Piippo
Enligt Haimila åkte patrullbåten på norra sidan om ett sydmärke när grundstötningen skedde. Patrullbåtens hastighet var 30 knop när båten träffade grundet.

Det tog 6–7 minuter för patrullbåten att fyllas med vatten och sjunka till största delen, säger Haimila. Trots att båten låg nära vattenytan klarade en besättningsmedlem inte av att ta sig ut ur båten.

En annan besättningsmedlem försökte rädda den person som inte kunde ta sig ut ur båten men lyckades inte med det.
Mikael Piippo
Olycksutredningscentralens utredningsledare Risto Haimila berättar om olycksbåten. Patrullbåtens bas var Gränsbevakningsväsendets fartyg Turva och enligt Haimila var patrullbåten på väg till Turva för en servicepaus när båten åkte på grund.

Patrullbåten höll sig inte till farleden i området utan ginade utanför farleden.
Mikael Piippo
Olycksutredningscentralens presskonferens börjar. Veli-Pekka Nurmi, direktör vid Olycksutredningscentralen, börjar med att klargöra att centralens uppdrag är att kartlägga de bakomliggande orsakerna till olyckor för att göra det lättare att förebygga liknande händelser i framtiden.
Mikael Piippo
Olycksutredningscentralen har kallat till en presskonferens om olyckan där en av Gränsbevakningsväsendets patrullbåtar sjönk efter en grundstötning utanför Lovisa midsommaren 2020. En av patrullbåtens besättningsmedlemmar dog i olyckan.

Enligt förhandsuppgifter börjar Olycksutredningscentralens presskonferens klockan 10 på tisdagsmorgonen.