Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
Helsingin Sanomat frågar: Var går gränsen för att vaccinationern ska kunna fokuseras till vissa platser inom ett sjukvårdsdistrikt?

Taneli Puumalainen svarar: Korta lokala utbrott motiverar inte att vaccinationer fokuseras lokalt, det måste förekomma en smittspridning som är mer ihållande.
Ari Sundberg
Iltalehti ställer en fråga: Vad vet man om den första vaccindosens inverkan på virusvarianterna?

Taneli Puumalainen svarar: Det kommer rapporter från olika länder att vaccinationerna biter riktigt bra mot den brittiska varianten. Det som nu intresserar är hur vaccinerna biter mot den indiska varianten, men det vet man inte ännu så mycket om.
Ari Sundberg
Otto Helve säger att vi kommit ner kraftigt i incidenstal de senaste veckorna. Det innebär att även ett litet antall nya fall kan kraftigt höja på incidensen i en region med ett litet befolkningsantal. I ett sjukvårdsdistrikt som Helsingfors och Nyland eller Egentliga Finland krävs ett större antal fall för att incidenstalet ska stiga märkbart. Samtidigt sjunker incidensen långsammare i de distrikten, just för att de har ett stort befolkningsantal, och därför fler fall.
Ari Sundberg
Målet är nu att alla vuxna som vill ha vaccinet ska få sin första dos inom juli månad.
Ari Sundberg
Finland har sedan december tagit emot 2 367 500 doser vaccin. Under de närmaste fyra veckorna uppskttar man få in cirka 240 000 doser vaccin i veckan.
Ari Sundberg
Från maj har enskilda sjukvårdsdistrikt inom sitt område möjlighet att distribuera mer vaccin till kommuner där de behövs bättre, säger Puumalainen. 
Ari Sundberg
Nya forskningsresultat tyder på att vaccinerna fungerar bra även hos yngre personer. Någon plan för att vaccinera barn finns ändå inte ännu, men myndigheterna följer med situationen.
Ari Sundberg
Vaccinationsordningen är fortfarande den ursprunliga. Något behov av att fokusera vaccinationerna till något visst sjukvårdsdistrikt finns inte nu, säger Puumalainen.
Ari Sundberg
För landets äldre befolkning är vaccinationsgraden redan över 80 procent. Generellt verkar finländarna vara ivriga på att vaccinera sig.