Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Catariina Salo
Presstillfället har avslutats, tack för att ni följt rapporteringen!
Catariina Salo
– I slutet av juni ska cirka 3,3 miljoner finländare ha fått sin första vaccindos. Cirka 1,1 miljoner ska ha fått båda doserna. Om vi får in lite färre vaccindoser i juli och augusti kan det påverka vaccinationsgraden så att täckningen inte är så hög som vi hoppats, säger Kontio.
Catariina Salo
När kommer vi att få ett beslut kring att vaccinera 12-15-åringar?
– Det görs i samma ordning som vanliga vaccinutlåtande, säger Otto Halve.

Han säger att det är frågan o m expertutlåtande, utlåtande från THL och sedan ett beslut från statsrådet.

Hur påverkar det mängden vacciner?
– Det påverkar inte alls de kommande doserna. De inköp som gjorts och görs påverkas inte, dessa vaccineras i så fall av de doser som finns, säger Mia Kontio.

Catariina Salo
Det spekuleras kring att coronaviruset aldrig kommer att försvinna helt. Hurdant läge är vi nöjda med?

– Det här är en intressant diskussion. När vi får en tillräckligt stor vaccinationsmängd ser vi också hurdan situation vi kommer att behöva leva med. En annan viktig fråga är när vi kan konstatera pandemin vara över, när tillräckligt stor mängd av världens befolkning är vaccinerad. Det kan ta 1-3 år ännu, säger Voipio-Pulkki.
Catariina Salo
Vilka är de största hoten för tillfället?
Voipio-Pulkki säger att det är precis det man funderar kring när hybridstrategin uppdateras.

Att upprätthålla hygienen och undvika fysiska kontakter är fortfarande viktigt. Hon säger att det fortfarande kan komma en tillbakagång och att det betyder att man inte ännu kan nedmontera coronastrategierna.
Catariina Salo
Mia Kontio från THL säger att mängden vacciner som kommit till Finland har höjts under maj. Men det finns ännu inte klara besked om hur många doser vaccin som kommer in från och med början av juli.

När man i större grad börjar ge den andra vaccindosen kan mängden första doser komma att tillfälligt sjunka.
Catariina Salo
Man kommer inte att tidigarelägga den andra vaccindosen. Otto Halve säger att frågan kan komma att diskuteras längre fram men för tillfället är den inte aktuell.
Catariina Salo
På frågan om hur man ska gå till väga om man vill boka en semesterresa säger Pohjola att det för det första är viktigt att kontrollera hurdana inresekrav det finns i landet man planerar en resa till.
Han betonar att det fortfarande finns en rekommendation om att undvika onödigt resande och ser gärna att finländarna reser inom hemlandet istället.
Catariina Salo
Tillställningen fortsätter med pressens frågor.
Catariina Salo
Pohjola betonar vikten av att alla som kan tar coronavaccinet.