Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
Svenska Yle frågar: Vilken betydelse har skolans närundervisning för smittspridningen.

Helve svarar: Smittorisken i skolor har varit låg. Skolorna har med andra ord inte haft stor betydelse för smittspridningen vilket gör att det inte finns någon större orsak att inleda läsåret med distansundervisning. Om det epidemiologiska läget försämras har kommunernas smittskyddsläkare möjlighet att stänga skolor eller klasser. Men att det skulle komma något generellt påbud om att övergå till distansundervisning är inte troligt.
Ari Sundberg
Yle frågar: Från och med nästa måndag skulle det alltså kunna bli möjligt att vaccinera 12-15-åringar. Hur ska detta genomföras?

Varhila svarar: Det finns planer i sjukvårdsdistrikten för hur detta ska genomföras men det beror förståss på tillgången till vaccin. Men så vitt jag vet kan man få igång vaccinationerna rätt fort.

Helve svarar: En sak är hur distributionen av vaccin genomförs inom sjukvårdsdistriken och hur vaccinationerna genomförs i kommunerna. Det är något som avgörs lokalt.
Ari Sundberg
Yle frågar: Vad vet vi om kommande nya varianter? Globalt finns ju redan nya och allvarligare varianter.

Helve svarar: Ju mer smittor vi har globalt desto större är möjligheten för att det uppstår nya varianter. Det tar alltid en tid innan man vet om en ny variant är allvarlig eller ofarlig. Det är rätt osannolikt att en variant uppstår som skulle ändra på spelplanen totalt. Det finns kapacitet att genom sekvensering följa utvecklingen av nya varianter.

Voipio-Pulkki svarar: Knappast någon pandemi tidigare har varit föremål för en så noggrann uppföljning som denna.
Ari Sundberg
Uusi Suomi frågar: Det verkar som att behovet av sjukvård inte växer i samma takt som smittspridningen ökar men en liten ökning ser man i behovet av intensivvård. Vad beror det på.

Voipio-Pulkki svarar: Det vi ser är att många även unga personer får allvarliga symptom av sjukdomen, inte minst om man har vissa riskfaktorer, såsom övervikt.

Helve svarar: Det som är bra att notera är att det är främst unga som hamnar på sjukhuset nu. De äldre utgör inte längre en grupp som behöver sjukhusvård eftersom de är vaccinerade.
Ari Sundberg
Varhila säger: Ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har olika uppgifter och roller och det kan utåt se ut som att vi är av olika åsikt, men det handlar mer om ur vilket perspektiv man ser på saker. Den grundläggande linjen är den samma för bägge.

Ari Sundberg
Iltasanomat frågar: Hurudant är coronaläget egentligen, då det tycks råda olika åsikter bland olika myndigheter?

Voipio-Pulkki säger: En uppdatering av hybridstrategin är på gång. I ett läge som förändras snabbt är det klart att det blir debatt om vad som bör göras och hur. 
Ari Sundberg
Hufvudstadsbladet frågar: Vad ska vi tänka och tro om det nya läge vi befinner oss i?

Helve svarar: Direktiven för vad som gäller i arbetet mot smittspridningen har inte ändrats. Vi vet inte så mycket om deltavarianten ännu och därför är det inte läge att ändra på hur vi skyddar oss. Det viktiga är att vaccinationstäckningen blir så stor som möjligt.
Ari Sundberg
Det är dags för mediernas frågor. Iltalehti inleder med att fråga vilka vaccin har Finland köpt från Rumänien och Ungern?

Varhila svarar: Det handlar om Phizer-doser som dessa länder inte haft användning av. 

Ari Sundberg
Kanslichef Kirsi Varhila säger att regeringen i dag ska behandla tre fördningar som Social- och hälsovårsministeriet tagit fram:

1. Att vaccinationer utökas att gälla även 12-15-åringar. De är drygt 200 000 till antalet.
2. Ändringar i restriktioner för restauranger och nattklubbar.
3. En uppdatering av listan på lågriskländer