Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Ari Sundberg
Presskonferensen avslutas.
Ari Sundberg
Uusi Suomi frågar: Hur är det med den tredje dosen vaccin, finns det orsak att gå in för det?
Professor Julkunen svarar: Det är klart att immunskyddet blir svarare med tiden. Det gäller nu att följa med när fallen med vaccinerade som blir sjuka ökar, så att man kan bestämma om det är aktuellt att gå in för en tredje dos. Det skulle nu vara viktigt att alla som har möjlighet tar även den andra dosen.

Voipio-Pulkki svarar: Vaccinskyddets effektivitet som helhet bygger mycket på att så många som möjligt är vaccinerade.

Helve svarar: I detta läge är det viktigt att fokusera på att alla som ska ha en andra dos också får den. Det skulle också vara viktigt att se till att vaccinerna distribueras globalt dit det ännu inte finns vaccin.

Ari Sundberg
SPT frågar: Vilka är det som nu avlider i covid-19?
Voipio-Pulkki svarar: Det är fortfarande de äldre och i första hand multisjuka som avlider.

Helve svarar: Även om det nu procentuellt sett är mest unga vuxna som blir sjuka och som behöver sjukhusvård så är det ändå inte i första hand de som blir allvarligt sjuka.


Ari Sundberg
Iltasanomat frågar: Danmark slopar masktvånget i kollektivtrafiken, hur är det hos oss, när slipper vi munskydden?

Helve svarar: Just nu finns inga motiv att slopa några skyddsåtgärder, smittofallen är så pass många.
Ari Sundberg
Professor Julkunen säger att vi kommer inte undan pandemin innan tillräckligt många vaccinerats eller genomlevt sjukdomen. Det här viruset kommer att finnas kvar i alla tider.
Ari Sundberg
Mia Kontio svarar: Vi har verkligen en bra vaccinationstäckning. För de unga gäller att vaccinationen ska vara lätt tillgänglig. 
Ari Sundberg
Uusi Suomi frågar: Hur oroliga är ni för den rörelse som finns som motarbetar vaccinationsprojektet?
Otto Helve svarar: Det att ett fenomen får synlighet säger inte nödvändighet något om dess omfattning. Vaccinationstäckningen har stigit kraftigt och redan en fjärdedel av under 19-åringarna är vaccinerade. Det säger något om människors engagemang. Det ser ut som att benägenheten att ta vaccin är hög bland befolkningen i allmänhet så någon större orsak för oro finns inte. 
Ari Sundberg
Helve säger att sannolikheten är rätt liten för att en person som fått två vaccindoser skulle bli sjuk, men det händer.
Ari Sundberg
Helve säger att det man kunnat se genomgående under epidemin är att det är i hemmen som barnen får smittan.
Ari Sundberg
Det är dags för mediernas frågor. Verkkkouutiset inleder med att fråga vad man vet om under 12-åringas sjukdomsfall, de får inte ens vaccin?
Helve svarar: Det vi ser är att det i första hand är de ovaccinerade som smittas. Vad barn beträffar så är risken för att ett barn blir speciellt allvarligt sjuk inte så stor, det finns internationell erfarenhet om det. Det man också kunnat se är det inte så stor fara att smittor sprider sig i skolorna. I skolorna har man gjort bra jobb för att skydda barnen.

Voipio-Pulkki svarar: Vi har många i karantän nu, och det betyder också att hela familjer är i karantän. Det vi ser nu är en stor del av smittofallen sker i hemmen.